Word graver

Maandelijkse donaties vormen de ruggengraat van onze organisatie.

(Neem uw IBAN letterlijk over van uw bankpas!)
Wil je mee doen zie onze facebook of Instagram pagina voor meer informatie.
Als u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Opzeggen kan elk moment, per e-mail (info@bashierah.nl).

Buitenkansjes
Onze visie is helder: iedereen verdient toegang tot schoon drinkwater. We realiseren dit niet alleen door de aanleg van waterputten, maar ook door innovatieve projecten. Met de steun van onze gravers hebben we verschillende initiatieven kunnen financieren. Een van onze recente successen is een grootschalig waterreservoir in Tsjaad, dat niet alleen een moskee, weeshuis en school van stromend water voorziet, maar ook circa 140 dorpen ten goede komt. Daarnaast hebben we in Marokko een waterleiding aangelegd om een volledig dorp te voorzien van schoon drinkwater. Met gepaste trots kunnen we ook vermelden dat we met behulp van de maandelijkse donaties al meer dan 30 complete waterputten hebben gerealiseerd.

Projectkosten
Soms komt het voor dat het benodigde bedrag voor een waterproject nog niet helemaal bereikt is. In dergelijke gevallen wordt uw donatie gebruikt om het project alsnog af te ronden.

Algemene kosten
Uw donatie draagt niet alleen bij aan de realisatie van specifieke waterprojecten, maar ook aan essentiële algemene kosten van Stichting Bashierah. Deze kosten omvatten onder andere huur, buitenlandse werkbezoeken, het onderhoud van betaalsystemen, de website en het vrijwilligersbeleid. Het is belangrijk om te benadrukken dat alle betrokkenen binnen onze stichting vrijwilligers zijn en geen vergoeding ontvangen.

Uitbreiding werkgebied
Als stichting streven we naar de realisatie van kwalitatieve hoogwaardige en duurzame watervoorziening. Bij uitbreiding van ons werkgebied (lees: andere landen) vinden we het dan ook ontzettend belangrijk om de kwaliteit van de projecten in het nieuwe werkgebied te waarborgen. Maandelijkse donaties worden dan ingezet voor de aanleg van waterputten in deze nieuwe werkgebieden. Na de aanleg hiervan kunnen we beoordelen of we al dan niet in zee gaan met de nieuwe samenwerkingspartner en voorzien we ze van eventuele feedback. Dit allemaal om de kwaliteit en duurzaamheid van onze projecten te waarborgen.

Scroll naar boven